Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

Slana terapija je moderna metoda lečenja koja podrazumeva boravak pacijenta u slanoj sobi u koju se pomoću medicinske naprave (halogeneratora) ubacuje suvi aerosol prirodne kamene soli koju pacijent udiše, što povoljno utiče na njegovo zdravlje..

Kristali soli poboljšavaju kvalitet vazduha stvarajući okruženje sa visokom koncentracijom negativnih jona koji imaju korisna biološka dejstva na odbrambeni sistem i metabolizam organizma, odnosno na disanje i kardiovaskularni sistem.

Slana soba Sokobanja

Slika slane sobe Slana soba je specifično konstruisana prostorija u kojoj su tavanica, zidovi i pod obloženi solju sa ciljem imitacije atmosfere prirodne slane pećine. Lekovita mikroklima postiže se uduvavanjem suvog zasićenog vazduha bogatog najfinijim česticama kamene soli pomoću medicinske naprave – halogeneratora. Halogenerator obezbeđuje specifičnu koncentraciju ( 1 do 16 mg/m3) aerosola suve soli ( čestice soli od 1 do 5 µm) u kontrolisanim uslovima temperature ( 18 do 25°C) i relativne vlažnosti vazduha ( 40 do 60%). Aerosol pored natrijum hlorida sadrži gvožđe, kalcijum, magnezijum, bakar, cink, litijum, selen - minerale koji učestvuju u brojnim fiziološkim procesima organizma. Mikroklima slane sobe je hipoalergijska i aseptična (manje od 200 saprofitnih organizama/m3 vazduha) sa povoljnim dejstvom na zdravlje čoveka.

Haloterapija ( ”halos” na grčkom znači so) je moderna metoda lečenja koja predstavlja kombinaciju boravka pacijenta u slanoj sobi u koju se istovremeno, pomoću halogeneratora, sistematski ubacuje suvi aerosol prirodne kamene soli koju pacijent udiše, stvarajući atmosferu sa visokom koncetracijom soli i negativnih jona, što povoljno utiče na zdravlje čoveka.

Slana soba Mis Sokobanja

Slana terapija je klinički dokazana kao osnovna ili pomoćna terapija kod oboljenja gornjih i donjih respiratornih puteva, kožnih bolesti, ali i drugih poremećaja zdravlja. Haloterapija je nemedikamentozna i neinvazivna metoda lečenja koja ne zamenjuje klasičnu medikamentoznu terapiju, ali je u većini slučajeva znatno redukuje i skraćuje vreme oporavka, a dovodi i do poboljšanja psihofizičkog stanja i imunološkog sistema čoveka.

Rezervacije kontak 0631734400