Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

Prirodne turističke vrednosti Sokobanje brojne su i raznovrsne. Predstavljaju solidnu osnovu za razvoj više vrsta turizma, a pre svega različitih oblika rekreativnih turističkih kretanja. One čine bazu razvoja na ovom prostoru, odnosno njen primarni turistički resurs. Na prostoru Sokobanje, predstavljene su geomorfološkim, klimatskim, hidrografskim i biogeografskim turističkim vrednostima. Iz kompleksa prirodnih turističkih vrednosti posebno se ističu hidrografske vrednosti predvođene termomineralnim izvorima i klimatske vrednosti, koji su i uslovili zdravstveno lečilišnu funkciju ovog prostora.