Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

Poseban značaj razvoju turizma u Sokobanji daje i mogućnost kompementarnog povezivanja banjskog turizma sa njenim neposrednim planinskim okruženjem. Atraktivni potencijal Rtnja, Ozrena i Device pospešuju razvoj turizma na ovom podneblju. Rtanj se odlikuje pejzažno dekorativnim i prijatnim planinskim ambijentom. Saobraćajno je pristupačan iz pravca Sokobanje. Rtanj, kao planina sa atraktivnim potencijalom za razvoj turizma, svojim motivskim vrednostima otvara mogućnost za razvoj zimskog i letnjeg sportsko-rekreativnog, izletničkog, seoskog i lovnog turizma. Brojni vidikovci Ozrena i Device čine ove planine interesantnim za izlete i šetnje.

Ozren, sa svojim klimatskim, vegetacionim, pejzažno-estetskim, ekološkim, ambijentalnim i drugim prirodnim vrednostima, uz prisustvo ozona i gasa radona u banjskom vazduhu, daje specifična i vredna zdravstveno rekreativna obeležja području Sokobanje, čineći ga interesantnim i privlačnim za ovaj segment turističke tražnje. U budućem razvoju turističke ponude Sokobanje ova zona mora dobiti daleko veći značaj, što podrazumeva i njeno adekvatnije prostorno uređenje i opremanje odgovarajućim objektima i sadržajima, kao i znatno kvalitetnije saobraćajno povezivanje.

Posebna prednost ove zone sadržana je u tome što se ona direktno naslanja i nadovezuje na banjsku zonu, tako da postoje mogućnosti uspostavljanja visokog stepena njihove kompementarnosti, sadržinske usklađenosti i funkcionalne sinhronizovanosti. Atraktivnom potencijalu Ozrena doprinosi i stimulativna sub planinska klima, na osnovu koje je, a prema funkcionalnoj klasifikaciji planina Srbije, Ozren i svrstan u planine oporavilišta.

Rtanj,Ozren i Devica sa aspekta razvoja turizma još uvek predstavljaju potencijalne turističke vrednosti ovog prostora. Značaj njihovog turističkog aktiviranja ogleda se u komlementarnosti sa već afirmisanim banjskim turizmom. Zbog toga je neophodno kompleksno i komplementarno sagledavanje i povezivanje banjskog sa planinskim turizmom, kako bi se ostvarili bolji ekonomski i društveni efekti valorizacije postojećeg prirodnog i stvorenog bogatstva.  Iz pravca Sokobanje svi turistički lokaliteti na Ozrenu (Ripaljka, Šopur, Bele vode, Kalinovica) dobro su povezani.

 

Poseban motiv iz grupe geomorfoloških vrednosti Sokobanje predstavljaju vodopad Ripaljka, klisura Moravice i Sesalačka pećina. Ripaljka je prvi spomenik prirode u Jugoslaviji zaštićen zakonom iz 1948. godine. Prema navodima Jovana Cvijića, ovo je bio najviši vodopad Srbije u tadašnje vreme.

Ripaljka spada u grupu akumulativnnih vodopada. Nalazi se na nadmorskoj visini od 420 metara, a on sam visok je 17,5 metara. Tokom leta i jeseni reka Gradašnica presušuje, tako da i vodopad nestaje.

Seselačka pećina predstavlja tipičnu tunelsku pećinu, odnosno prerast Zarvine reke. Atraktivnost ovog arheološkog objekta sadržana je u njenoj morfologiji, ali i u prirodnom ambijentu u kom je smeštena.Turistički ova pećina nije još uvek uređena tako da ona još uvek predstavlja potencijalni, neiskorišćeni resurs.