Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

Sokobanjska kotlina je oblast u centralnom delu jugoistočne Srbije, jasno organičena sa svih strana planinama do 1600 m nadmorske visine. Ona leži između planine Rtnja na severu, Ozrena, Leskovika i Device na jugu i između moravske doline na zapadu i timočke na istoku. Ovako ograničena sokobanjska kotlina zahvata površinu od 525,5 km ² i izdužena je u pravcu istok- zapad. Dugačka je 15 km. Preko bovanske na zapadu i skrobničke klisure na istoku, sokobanjska kotlina spaja moravski na jednoj (preko bovanske klisure) i timočki sliv (knjaževačkom klisurom) na drugoj strani. Pored ovoga, sokobanjska kotlina je na severu, preko visokih presedlina Lukavice i Rasinačkog sedla, vezana sa oblašću Crne reke, a na jugu preko Ozrena za golačka sela i moravsku dolinu. Sokobanja se nalazi na 43º 38’ 29” severne geografske širine i na 21º 52’ 37” istočne geografske dužine. Od Beograda je udaljena 230 km, od Novog Sada 320 km, a od Niša i niškog aerodoroma 60 km. Najvećim svojim delom Sokobanja se oslanja na planinu Ozren. Prosečna nadmorska visina banje je 400 m. Celokupna teritorija opštine Sokobanja obuhvata atare 25 naselja, od kojih su 24 naselja seoskog tipa, a Sokobanja, kao jedino naselje gradskog tipa predstavlja administrativno–upravni, privredni, turistički, zdravstveni i kuturno obrazovni centar opštine. Teritorija opštine Sokobanja graniči se sa pet opština. Na severu se graniči sa opštinom Boljevac, na istoku sa opštinom Knjaževac, na jugoistoku sa opštinom Svljig, na jugu sa opštinom Aleksinac i na zapadu sa opštinom Ražanj. Od lokalnih pravaca najznačajniji su pravci koji povezuju Sokobanju sa atraktivnim izletištima i to pre svega pravac Sokobanja - Ozren (5 km), Sokobanja - Rtanj (16 km), Sokobanja - Lepterija (4 km) i Sokobanja - Jošanica (16 km)