Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

Ripaljka

Velelepni vodopad Ripaljka koji se nalazi ispod parka grudne bolnice Ozren. Ripaljku  gradi mala rečica “Gradašnica”. Vodopad je dug  30 metara  i sastoji se od više slapova visine do 2 metara i jednog najvećeg visine 11m. Obzirom da voda pada sa stena, a u lokalnom jezuku se umesto skakati kaže “ripnuti”, ovaj vodopad dobi ime “Ripaljka”. Vodopad je najatraktivniji u proleće kada ima najviše vode, okružen je šumama , a pored vodopada se nalazi uređen proctor za piknik I odmor. Iznad vodopada sa leve strane  nalazi se  “devojački kamen”, stena sa koje je skočila mlada partizanka bežeći od Bugara. Hrabrost Hristine Markišić se nadaleko čula, jer nije dozvolila da do neprijatelja stigne poruka koju je nosila drugoj partizanskoj četi o napadu na neprijatelja, zato i jedna ulica u Sokobanji je dobila ime po njoj. Desno od Ripaljke se  nalazi granica koja spaja obronke planine “Devica” i planine “Ozren”.