Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

U dosadašnjem razvoju turizma, na prostoru Sokobanje, kao poseban motiv izdvojile su se i biogeografske turističke vrednosti. Zdravstveno rekreativnu, pejzažnu, estetsku i ambijentalnu vrednost Sokobanjske kotline značajno povećava planinska vegetacija. Prisutne su i listopadne i četinarske šume, livade i pašnjaci. Za razvoj turizma veliki značaj pridaje se i uređenju parkovskih površina u Sokobanji. O tome svedoči i činjenica da je Sokobanja početkom devetnaestog veka imala prostran i dobro uređen park površine 1,5 ha, dok njegova površina danas iznosi 4 ha. Banjski parkovi i šetališta oplemenjuju ovaj prostor za odmor i rekreaciju. Poseban motiv ovog prostora predstavlja i samoniklo lekovito bilje. Ovaj kraj je od davnina bio poznat po lekovitom bilju (rtanjski čaj, majčina dušica, kantarion). Istraživanjima na ovom prostoru utvrđeno je prisustvo 200 vrsta biljaka sa lekovitom funkcijom. Lekovito bilje ima višestruke turističke vrednosti, kako za sam prostor Sokobanjske kotline tako i za aktivnosti turista ( branje bilja u ekološki očuvanom prostoru). Branje lekovitog bilja i sakupljanje šumskih plodova su specifične i nedovoljno iskorišćene turističko rekreativne mogućnosti za obogaćivanje sadržaja boravka turista ili čak kao primarni motiv boravka za pojedine segmente tražnje. Kao poseban oblik turističkog prometa na ovom prostoru javlja se i lovni turizam. Primarni motiv tražnje u lovnom turizmu jeste divljač. Vrednost ovog prostora ogleda se kroz brojna staništa divljači visokog lova (vuk, srna, divlja svinja, lisica) i staništa pernate divljači (fazan, jarebica, divlji golub, divlja patka ). Od značaja za razvoj turizma je i sportski ribolov. Razvoju sportsko ribolovnog turizma doprinosi pored reke Moravice i Bovansko jezero,u neposrednoj blizini Sokobanje.